Home » Artiklar » Du har ett ansvar vid kontorsstädning i Stockholm

Du har ett ansvar vid kontorsstädning i Stockholm

  • av

En arbetsplats – oavsett hur den ser ut och vilket förvärv som utförs där – måste alltid städas och vara så ren som det bara är möjligt. Detta är något som man som arbets- och företagsledare har som ansvar att se till och om man inte gör det så kan det vara så att man bryter mot arbetsmiljölagen. Som anställd så har man således rätt att ställa krav då det kommer till frågor om hygien och städning på sin arbetsplats och tyvärr så är detta något som många inte är medvetna om.

Det vill säga; man kanske tar för givet att det ska vara smutsigt och att devisen om att ”lite skit i hörnen har ingen dött av ” stämmer bra överens om hur det förväntas vara på sitt arbete. Något som alltså inte stämmer och om man upplever att sin arbetsplats och städningen där inte sköts så har man alltså all rätt och anledning att agera. Det här ligger nämligen också i arbetsledningens intresse då renare lokaler leder till en ökad trivsel som i sin tur ger en bättre produktion. Så enkelt är det.

Men – vad ska man kunna förvänta sig att det ska ingå i exempelvis en kontorsstädning och vad har man som anställd för ansvar i att hålla rent?

Om vi radar upp några punkter som brukar ingå i en kontorsstädning så kanske vi kan ge en lite större bild av vad man kan förvänta sig. Vi säger här att det handlar om att du är anställd på ett kontor i Stockholm och att du kan räkna med att dessa moment kommer att vara inkluderade i den kontorsstädning som utförs med viss regelbundenhet och om två-tre dagar i veckan.

  • Tömning av papperskorgar. Det här kommer att ske vid varje kontorsstädning och av naturliga skäl. Papperskorgar och sopkorgar blir fulla väldigt snabbt på ett kontor och måste således tömmas. I många fall så kan man även tvingas göra detta på egen hand i Stockholm och där man kanske vid slutet på en given arbetsdag får slänga sitt eget skräp – något som ska ses som nödvändigt.
  • Toaletter- Här läggs den största vikten vid en kontorsstädning och detta också med all rätt. Att toaletter är rena och fräscha gör att sjukdomar förhindras och ju fler som arbetar på ert kontor i Stockholm – desto större blir också vikten av denna fråga. Här har du all anledning att klaga om du upplever att de inte hålls efter.
  • Kök och övriga utrymmen. Detsamma gäller här. Köket ska alltid vara rent och det inkluderar även platsen där ni exempelvis äter lunch. Gällande disk och tömning av diskmaskinen då är detta något som inte inkluderas i en kontorsstädning och denna bit får ni således sköta på egen hand – lämpligen efter ett rullande schema.
  • Din arbetsyta. Den kommer att städas vid en kontorsstädning, men därmed inte sagt att du inte själv har ett ansvar i detta. Du måste på egen hand se till att dina dokument är i ordning och kanske torka av din yta då och då. Du kan – kort sagt – inte skylla allt på städfirman om något papper skulle försvinna för dig i Stockholm.

Läs mer om kontorsstädning på stockholmkontorsstädning.se.