Jag är mamma i karriären – inte trots…

En fråga som jag allt för ofta får är ”Hur går det att kombinera karriären med att vara mamma?”. Jag förstår att de menar väl men tänk på vad man förmedlar med frågan.

Frågeställningen bygger på att det finns en motsatsfunktion mellan mammarollen och karriärrollen. En av mina vänner har både en hund och en katt. Hon får ofta frågan ”Hur går det att ha både hund och katt?”. Även här bygger man frågan på en förutbestämd motsatsfunktion. Hunden ska ju vara arg på katten och tvärtom. Det köper jag. För så är det.

Men vad är det för motsatsfunktion som finns i mitt föräldraskap och min karriär? Vad är det som personen förväntar sig när man ställer frågan?

Om man utgår från att varje minut som läggs på jobbet är en minut som istället borde läggas på att vara med barnen så förstår jag frågan. Detsamma skulle alltså gälla tvärtom. Att varje minut som läggs på familjen skulle vara en minut mindre för karriären. Jag tror att det är extremt lätt att bli stressad om man har den inställningen. Dåligt samvete när man går till jobbet. Dåligt samvete när man går hem.

Men jag väljer inte att ställa jobb mot min mammaroll. Jag väljer inte att se de som två motpoler som ska slåss om min tid och mitt intresse. Jag är mamma. Jag har karriär. Det är jag. Jag gör karriär men inte trots att jag är mamma. Inte heller tack vare att jag är mamma. Jag gör karriär och är mamma.

Jag tror att vi många gånger målar in oss hörn när vi bestämmer att det ena är motsats till det andra. Något som media även bygger på genom en mängd artiklar om att kombinera det ena med det andra och hur svårt det är för småbarnsmammor att göra karriär.

Även om vi är ett jämställt samhälle (eller?) så finns förväntningarna kvar där. Man ska hämta så tidigt som möjligt på dagis och vara med sina barn så mycket som det går. Man ska ta hand om sitt hem och sina kära. Karriär är nästan ett fult ord att nämna i familjesammanhang.

Nu är klockan 14.30 och jag ska hämta mina två barn på skola och dagis. Så ser min dag. Oavsett om du vill kalla det för att kombinera karriär med familjeliv eller om det bara är mitt liv. Det är i alla fall som jag vill ha det och som min familj vil ha det – det känns som att det väger tyngst.