Bli medveten om stressen – och gör något åt den

Höga krav och behov av kontroll är ofta bra egenskaper, men det är också karaktäristiskt för många som lider av stress. Jag själv klarar det bättre ibland, sämre ibland. Av allt som påverkar runt omkring med både arbete och familjesituation så finns det mycket som avgör vilken grad av stresstålighet jag befinner mig i. Vissa dagar kan en dålig kommentar rinna av mig som vatten, andra dagar kan ett kritiserat resultat få mig att gråta.

 

Jag tänkte dela med mig om några av de steg jag använder mig av för att hantera stress, vare sig att det handlar om att bearbeta den stress man har, eller hindra att den ens känns av.

 

Jag är medveten om att det är mina tankar som stressar mig. Det är inte alltid arbetet i sig som är det påfrestande, utan vetskapen att man har många saker att göra framför sig. För att jobba med detta använder jag flitigt min veckokalender. Jag skriver inte bara ner exakta tidpunkter och möten som lillans tandläkartid 10:15 eller styrelsemöte 13:00. Jag avsätter också schemalagd tid att ta tag i framtidens måsten, så som förberedelser. Har jag avbokat kl 8-10 åt att förbereda inför ett kommande arrangemang, så är inte risken lika stor att samma tid går åt till andra måsten. Jag har också bättre möjlighet att planera min tid.

 

En annan viktig punkt för mig är att lära mig ”good enough”. Man måste inte alltid vara bäst. Good enough kan handla om att prestera vad som är rimligt efter den tid som man faktiskt fakturerar. Det är viktigt att tro på sig själv och våga avgöra när något är gott nog.

 

Stäng dörrar! Att öppna upp för nya möjligheter, säga ja till det som erbjuds och ha dörren öppen för kollegor och vänner är gott, men det får inte gå ut över din arbetstid och planeringar. Att stänga dörren handlar därför såväl om att välja bort och ibland säga nej, men också att ibland fysiskt stänga dörren om sig för att ge sig själv arbetsro att kunna fokusera.